SOFT PLAY

Soft play üretimi aşamasında maliyetin azaltılması ve rekabete karşı önlemleri aşağıdaki yazımızdan okuyabilirsiniz.

SOFT PLAY

Günümüzde soft play ürünlere ve alanlara talep hızla artmaktadır. Artan bu talep sonucunca soft play imalatı da artmaktadır. Artan üretim beraberinde bazı sıkıntılar doğurmaktadır. Bunlardan en önemlisi maliyet sıkıntısıdır. Rekabetin arttığı piyasalarda firmaların rekabet edebilmeleri için başvurdukları ilk yöntem maliyeti düşürmek ve fiyatları kırmaktır. Budan dolayı maliyetlerin düşürülmesi üretim açısından önemli bir husustur.

Maliyetlerin düşürülmesi için işletmenin detaylı bir analiz sürecinden geçmesi gerekmektedir. Eğer işletme önceden niş pazarda faaliyet göstermiş ise işletme içinde gereksiz kaynak kullanımı yüksek olabilir. Çünkü niş pazarlarda rekabet az olduğundan dolayı kâr marjı yüksektir. Kâr marjı yüksek olan bir işletmede maliyetler yeteri kadar kontrol altında tutulmaz. Anca kriz zamanlarında ya da rekabetin arttığı dönemlerde maliyet hesaplamaları yapılır. Fakat bu düşünce tipi günümüz piyasalarına uymamaktadır. Çünkü niş pazarın uzun süre niş pazar olarak kalması söz konusu değildir. Çünkü teknolojinin gelişmesi ile her ürünün kopyası kolayca ortaya koyulmaktadır. Bundan dolayı maliyet hesaplamaları işin başından sonuna kadar her alanında dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
Niş pazarda maliyet kontolünü iyi yapan işletmeler rekabet dönemlerinde daha avantajlı hale gelmektedirler. Çünkü maliyetlerin minimum seviyede tutulması hem işletmenin fiyata karşı rekabet gücünü arttırıyor hem de işletmenin Ar-Ge’ye daha çok yatırım yapmasını sağlamaktadır. Soft play sektörü için de bu durum aynıdır. Çünkü hala bu sektör tam rekabet ortamında değildir. Ama rekabetin başladığı açıkça gözükmektedir.

Soft Play Üreticileri Ne Yapmalıdırlar?

Soft play üreticileri kriz zamanlarında ya da rekabetin arttığı dönemlerde bazı önlemler almalıdırlar. Fakat bu önlemler kriz ya da rekabet başladığı anda alınmamalıdır. Çünkü o dönemde alınan önlemler yeteri kadar planlı olmamaktadır. Bundan dolayı işletmeler maliyet analizlerini düzenli olarak yapmalıdırlar. Hatta kriz ya da rekabet senaryoları oluşturmalıdırlar. Oluşturulan senaryolardan çıkan sonuca göre verimliliklerini arttırmalıdırlar. Bir diğer unsur ise üretimde devamlı iyileştirmeler yapmaktır. Buna örnek olarak softplay ürünlerinin üretildiği makinelerin güncellenmesi, yenilenmesi kısaca teknolojinin takip edilmesi verilebilir.

soft play
soft play

SONUÇ

Sonuç olarak küreselleşen dünyada rekabet her piyasada artmaktadır. Artan bu rekabete firmalar ayak uydurmalıdırlar. Bunun da en iyi yolu maliyetleri minimum seviyede tutup, verimliliği arttırıp güncel teknolojiyi takip etmektir. Yani işletmeler kendilerini daima geliştirmelidirler.

Diğer yazılarımız;

Softplay üretimi

Top havuzu imalatı

Softplay nedir?